Podsumowanie pracy Asystentów w grudniu

Okres grudniowy wyzwolił w podopiecznych asystenta łańcuckiego nowe zasoby energii. Jeden znacznie zaangażował się w organizację imprezy mikołajkowej w lokalnym stowarzyszeniu na rzecz dzieci. Odnowienie kontaktów rodzinnych dało możliwość czterem osobom spędzenia świąt w domowym zaciszu. Trzech panów utrzymywało wstrzemięźliwość alkoholową i kontynuowało leczenie. Natomiast dwie wystarały się o lokale socjalne, które trzeba już tylko urządzić, aby w nich zamieszkać. Bardzo trudna i żmudna jest droga wyjścia z bezdomności. Niestety nie wszystkim udaje się wytrwać w postanowieniach i stopnio...
More

Podsumowanie pracy Asystentów w listopadzie

Koło Grudziądzkie prężnie wraża Metody Asystowania wśród swoich podopiecznych. Kolejne 10 osób bezdomnych objęto IPWzB. Cztery zamieszkały w mieszkaniu wspieranym, gdzie budują pozytywne relacje pomiędzy sobą, dzielą się obowiązkami domowymi, wspólnie remontują i naprawiają usterki. Jeden z uczestników programu zamieszkał we własnym lokalu komunalnym, a inny pogodził się z córką i skutecznie podtrzymuje więź rodzinną. Uczestnicy programu w Łodzi wytrwale dążą do celu: biorą udział w zajęciach aktywizacyjnych, grupach AA, poszukują pracy i odnawiają relacje rodzinne. Trzech panów podjęło pró...
More

Podsumowanie pracy Asystentów w październiku

W Katowicach opieką Asystenta zostało objętych 10 osób bezdomnych. Liczne rozmowy wspierająco-motywacyjne zachęciło cztery osoby do indywidualnej pracy w odbudowaniu relacji społecznych i uzyskania samodzielności, czyli podpisało Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności (IPWzB). Jedna z nich ze wsparciem Asystenta uzyskała mieszkanie, a w organizowaniu umeblowania pomagali pozostali bezdomni. W Grudziądzu ofertę współpracy z asystentem otrzymało 20 osób. Aż 7 postanowiło zmienić swoje życie i przystąpiło do realizacji Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. Asystent wspiera...
More

Podsumowanie pracy Asystentów we wrześniu

Kilkudziesięciu pracowników kół Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Albert w ciągu ostatnich miesięcy poznało nową formę pomocy osobom bezdomnym – metodę asystowania. Asystowanie osobie bezdomnej opiera się na indywidualnym podejściu, towarzyszeniu i wspieraniu jej w osiągnięciu samodzielności życiowej. Po odbyciu cyklu szkoleń, pracownicy z zapałem zabrali się do pracy. Pierwsze rozmowy, spotkania informacyjne w schroniskach pozwoliły wyłonić osoby zainteresowane metodą asystowania. Natomiast dokładne diagnozy położenia życiowego i przedstawienie szczegółowego programu zadań wytypowało osoby ...
More

Aktywni dla siebie – aktywni dla innych

Wolontariat seniorów: ,,Aktywni dla siebie – aktywni dla innych’’ (ADSADI) Ideą projektu jest partycypacja społeczna oraz zwiększenie zakresu wsparcia dla osób 50+ poprzez wolontariat. Projekt ma na celu włączenie osób 50+ do współdecydowania o potrzebnych formach i metodach pomocy poprzez zaangażowanie ich w działalność wolontariacką, która będzie realizowana w ramach Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (TPBA) na rzecz osób bezdomnych oraz najuboższych. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 60 osób, z czego min. 30 będzie przygotowywanych do podjęcia funkcji animatora wolontariatu w...
More