Wolontariat dla Seniorów

small_DSC0988
Nazwa projektu Wolontariat seniorów: ,, Aktywni dla siebie – aktywni dla innych’’ (ADSADI) Ideą projektu jest partycypacja społeczna oraz zwiększenie zakresu wsparcia dla osób 50+ poprzez wolontariat. Projekt ma na celu włączenie osób 50+ do współdecydowania o potrzebnych formach i metodach pomocy poprzez zaangażowanie ich w działalność wolontariacką, która będzie realizowana w ramach Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (TPBA) na rzecz osób bezdomnych oraz najuboższych. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 60 osób, z czego min. 30 będzie przygotowywanych do podjęcia funkcji animato...
More