Kontakt

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Zarząd Główny
ul. Kołłątaja 26a,
50-007 Wrocław,
tel. 71 341 04 19
fax 71 344 37 35

Więcej informacji o projekcie „Aktywni dla siebie – aktywni dla innych’’ udzielają:

  • Koordynator Projektu – Bohdan Aniszczyk  nr tel. 601-787-148

  • Kierownik działu projektów i promocji – Małgorzata Sieńczyk – nr tel. 600-496-006