Nauki społeczne - słówko o ludziach z sercem na dłoni i nie tylko…

Nauki społeczneW momencie, gdy uczniowie szkół ponadpodstawowych po raz ostatni usłyszą dzwonek oznajmiający koniec zajęć szkolnych, zaczynają się zastanawiać nad swoją przyszłością. Ona może mieć różne ścieżki i w zależności od tego, jaką drogą chce się podążać, tak będzie wyglądać ich najbliższa przyszłość. Alternatyw może być wiele - od studiów, po szkoły policealne, aż ostatnim wyborem może się okazać znalezienie pracy.

W obecnych czasach abiturienci przeważnie podejmują decyzję o studiach, ponieważ ich zdaniem tylko ta droga może zwiększyć szansę na znalezienie pracy w zawodzie, który jest jednocześnie ich pasją. Wybierając odpowiedni kierunek studiów warto kierować się przede wszystkim swoimi zainteresowaniami, ażeby praca była przyjemnością, a nie zabierającym sen z powiek obowiązkiem. Niestety trzeba również odpowiednio wpasować się w zapotrzebowanie danych zawodów na rynku pracy, co jest nie lada wyzwaniem.

Odpowiedni dobór studiów jest ważną decyzją, ponieważ jest to wybór na większość młodzieńczego życia- w zależności od rodzaju zajmuje to 3, 5 lub nawet 6 lat życia! Te lata mogą okazać się trafem w dziesiątkę lub totalnym spudłowaniem - dlatego tak ważne jest dokładne zastanowienie się nad konkretnym kierunkiem. Kierunki humanistyczne nie mają zbyt wielkiego poszanowania wśród większości ludzi, którzy są zdania, że ich wybór nie jest przyszłościowy i absolwenci tego kierunku są skazani na bezrobocie. Nieprawda! Większość ludzi bezrobotnych najzwyczajniej w świecie nie są przekonani o swoich predyspozycjach do danego zawodu. Wystarczy jedynie odrobina wiary w sukces, a z pewnością można spotkać na drodze niejedną propozycję pracy lub natknąć się na niejedną ofertę. Nauki społeczne, podobnie jak wszystkie nauki humanistyczne są spisywane na porażkę, ale tak naprawdę są one przyszłościowe ze względu na podejście do drugiego człowieka, które w czasach internetowych znajomości jest zdecydowanie spaczone. Empatia, pomoc drugiemu człowiekowi w tych czasach wydaje się znikome, gdzie zewsząd znieczulica wali do nas drzwiami i oknami- a telewizja i gazety nas o tym informują.

Nauki społeczne, jak sama nazwa wskazuje zajmują się przede wszystkim społeczeństwem, a więc zarówno pojedynczym człowiekiem, jak i ogółem ludzi. Badają one strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, kulturę oraz prawidłowości rozwoju - czyli wszystko to, co dotyczy przeciętnego Kowalskiego, ale również całej Jego rodziny. Nauki społeczne nie są wykorzystywane tylko do badania zachowania ludzi, którzy są ze sobą połączeni naturalną grupą społeczną (tj. rodzina, przyjaciele); to także interpretowanie funkcjonowania grup ludzi w pracy, rozwiązywanie problemów, które ich dotyczą, a także zapobieganie im na przyszłość. Poniżej zostanie przedstawionych kilka (z szerokiej gamy) kierunków społecznych, z których każdy może wybrać coś dla siebie. Zapraszam do lektury i życzę przemyślanych decyzji!

Etyka

Jest nauką z działu filozofii, a jej specjalnością jest badanie moralności, z której powstają zasady moralne. Ten sektor zajmuje się problematyką etyczną społeczeństwa w demokratycznych krajach świata. Studenci tego kierunku mogą uzyskać kompetencje racjonalne, dyskursywne oraz demokratyczne. Uczą się rozumienia, badania konsensu, poszanowania odmiennych poglądów na demokrację, a także odszukiwania wrażliwości na emocje moralne innych ludzi. Studenci tego kierunku, oprócz przedmiotów kierunkowych mają szansę zapoznać się z zagadnieniami z innych dziedzin, którymi są: zagadnienia z bioetyki, metaetyki, filozofii społeczeństwa, antropologii filozoficznej oraz wychowania moralnego. Aby chcieć rekrutować się na ten kierunek maturzysta powinien postawić na przygotowanie się z języka polskiego, który na większości uczelni jest brany pod uwagę jako priorytet. Drugim przedmiotem, który jest również uwzględniany, tyle, że w mniejszej wadze są do wyboru: filozofia, języki obce, biologia, chemia, fizyka, historia oraz geografia.

Kognitywistyka

To dość skomplikowany kierunek studiów, w którym przede wszystkim najważniejsze jest to, co bezpośrednio związane z mózgiem człowieka- sama nauka zaś zajmuje się badaniem mózgu człowieka. Na większości stron uczelni, na których można studiować ten specyficzny kierunek jest napisane, że potencjalny student tego kierunku może się zapoznać z „podstawowymi pojęciami, metodami oraz koncepcjami, które są wykorzystywane w ramach badań naukowych w obrębie świadomości mózgu człowieka”.

Ci, którzy przebrną przez proces rekrutacji będą mieć możliwość uszczknięcia dla siebie wiedzy z zakresu klasycznej ontologii, powiązaniem filozofii z kognitywistyką oraz badań z zakresu antropologii i logiki. Dodatkowo, jak na większości kierunków studenci mają możliwość zapoznania się z dziedzinami pokrewnymi, jakimi w tym wypadku są: psychologia, neuronauka oraz informatyka. Specjaliści ds. nauk zapewniają, iż po tym kierunku absolwent będzie bogatszy o wieloaspektowe spojrzenie na świat, rozwiązywanie problemów w sposób logiczny, a także przewidywanie zachowań ludzi w sferze publicznej, indywidualnej. Przedmioty maturalne, z którymi można rekrutować na ten kierunek na większości uczelni w Polsce to: filozofia, język polski i angielski - te kierunki priorytetowe, a te postrzegane jako mniej ważne, jednak muszą być wykorzystane w rekrutacji to: biologia, fizyka, informatyka oraz matematyka.

Politologia

Mówiąc o politologii pierwsze skojarzenie jest związane z polityką i słusznie. Jest to dziedzina nauk społecznych, która zajmuje się polityką w rozumieniu całościowym- zarówno na jej roli w życiu społecznym, jak również organizowaniem jej w państwie oraz tym, jakie państwo ma miejsce w międzynarodowych organizacjach politycznych. Politolodzy zajmują się także doradzaniem rządowi lub poszczególnym partiom- a niektórzy zajmują pierwsze miejsca w partiach, jak i w państwie. Wiele prezydentów ma wykształcenie wyższe w kierunku politologii. Kandydaci na ten kierunek mogą się przygotować na poszerzanie wiedzy z zakresu nauk o polityce, systemach politycznych, historii ustroju Polski oraz integracji europejskiej. Jeśli już potencjalny kandydat przebrnie przez rekrutację, a także lata nauki i zostanie absolwentem kierunku politologia powinien być uzbrojony w szereg umiejętności, tj.: zrozumienie zjawisk i procesów politycznych. Pracę mogą znaleźć w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych oraz organizacjach międzynarodowych. W rekrutacji wziąć udział mogą osoby, które mają zdane poszczególne maturalne przedmioty, którymi są: języki- w każdej uczelni brane pod uwagę są inne, jednakże najbardziej uniwersalnym będzie język angielski, niemiecki, hiszpański, itp. Drugorzędne będą: filozofia, geografia, historia, język polski oraz WOS.

Praca socjalna

Jest to dość nowy kierunek studiów biorąc pod uwagę kilkanaście lat rekrutacji - spowodowane jest to wzrostem znaczenia organizacji społecznych nakierowanych na pomoc potrzebującym, wprost proporcjonalnie do liczby osób. Praca socjalna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, który łączy w sobie kilka kierunków, tj.: socjologia, nauki o rodzinie czy psychologia. Działanie w tym kierunku będzie opierało się na pomocy osobom/rodzinom w umacnianiu lub odnawianiu zagubionej zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich, różnych ról. Osoba, która chciałaby spełniać się w tym kierunku powinna mieć na uwadze adaptację ludzi do danych warunków, a także pogodzenie się z nimi oraz najważniejsze: rozwinięcie poczucia godności. Powinna także mieć w sobie wysoki poziom empatii, ale wykazywać się także kreatywnością, by móc podsunąć wyjście z sytuacji, którego ta osoba nie widzi. Pracę można dostać w takich miejscach jak: urzędy, gminne centra pomocy społecznej, a także miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy społecznej. Jako przedmioty, które są brane pod uwagę w rekrutacji ważne są: język polski- jako główny procent, języki obce są również wysoko premiowane oraz matematyka w najmniejszym stopniu.

Psychologia

Psychologia jest postrzegana jako gałąź nauki zajmująca się zachowaniem ludzkim, które nieco odbiega od norm społecznych. Niektórzy uważają, że do psychologa idzie się w ostateczności, więc starają się omijać jego gabinet- zazwyczaj nie chcą, by ktoś grzebał w ich psychikach. Sama psychologia jest nauką, która zajmuje się przede wszystkim prawami i zachowaniami człowieka. Dokładnie interpretuje procesy poznawcze, czyli takie, które dotyczą postrzeganie, myślenie i wyobraźnię oraz pamięć. Stara się również analizować emocje, stałe cechy psychiczne, ale również wszelkiego typu zaburzenia osobowości we współpracy ze swoją siostrą psychiatrią. Psychologia ma wiele gałęzi, z których jedną jest zoopsychologia, czyli związana z psychiką zwierząt, behawiorystyka oraz nauki układające zwierzęta. Istnieje również drugie odgałęzienie, którym jest psychologia stosowana, a ma na celu: diagnozowanie i leczenie zaburzeń psychicznych (tutaj również współpracuje z psychiatrią) oraz wszelkiego rodzaju zaburzenia związane z tworzeniem relacji społecznych. Absolwenci tego kierunku mogą pracować w bardzo wielu miejscach, z uwagi na swój charakter pracy, a tymi miejscami są: najbardziej popularne poradnie publiczne/niepubliczne w placówkach ochrony zdrowia, a także prowadzenie zajęć grupowych terapeutycznych w ośrodkach pomocy społecznej. Osoby, które ukończyły psychologię mają również szanse na rynku marketingowym lub biznesowym. Aby wziąć udział w rekrutacji należy skupić się na przedmiotach maturalnych, którymi są: język polski, język obcy oraz matematyka, ale nie tylko, ponieważ brane pod uwagę są: biologia, chemia, historia oraz WOS.

To tylko jedne z wielu kierunków, które oferują nam uczelnie w Polsce. W zależności od charakteru uczelni, na którą studencie chcesz aplikować, różne będą kierunki - na medycznych będą kooperowały z medycznymi naukami, zaś na humanistycznych będą szły w tę stronę. Należy zwracać uwagę na to, co czuje serce, ponieważ to ono wyznaczy, jaki charakter pracy nas interesuje.