Podsumowanie pracy Asystentów w listopadzie

Koło Grudziądzkie prężnie wraża Metody Asystowania wśród swoich podopiecznych. Kolejne 10 osób bezdomnych objęto IPWzB. Cztery zamieszkały w mieszkaniu wspieranym, gdzie budują pozytywne relacje pomiędzy sobą, dzielą się obowiązkami domowymi, wspólnie remontują i naprawiają usterki. Jeden z uczestników programu zamieszkał we własnym lokalu komunalnym, a inny pogodził się z córką i skutecznie podtrzymuje więź rodzinną.

Uczestnicy programu w Łodzi wytrwale dążą do celu: biorą udział w zajęciach aktywizacyjnych, grupach AA, poszukują pracy i odnawiają relacje rodzinne. Trzech panów podjęło próby uregulowania spraw prawnych, dwóch rozpoczęło prac zarobkową, innych dwóch zostało wolontariuszami TPBA, a jeden złożył wniosek o przyznanie lokalu socjalnego. Asystent wspiera i motywuje ich na każdym kroku.

Koło Łańcuckie objęło 10 osób indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności. Wśród nich jest pan posiadający szeroką wiedzę medyczną. Kontakt z lekarzami, udzielanie pomocy przedmedycznej w schronisku, realizowanie recept i pomoc w szpitalu rozbudza jego potrzebę asysty medycznej. Dużym wyzwaniem będzie rozpoczęcie i ukończenie kursu opiekuna osoby starszej, co pozwoli na uzyskanie samodzielności życiowej i odnowi umiejętności pełnienia ról społecznych.