Podsumowanie pracy Asystentów w październiku

W Katowicach opieką Asystenta zostało objętych 10 osób bezdomnych. Liczne rozmowy wspierająco-motywacyjne zachęciło cztery osoby do indywidualnej pracy w odbudowaniu relacji społecznych i uzyskania samodzielności, czyli podpisało Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności (IPWzB). Jedna z nich ze wsparciem Asystenta uzyskała mieszkanie, a w organizowaniu umeblowania pomagali pozostali bezdomni.

W Grudziądzu ofertę współpracy z asystentem otrzymało 20 osób. Aż 7 postanowiło zmienić swoje życie i przystąpiło do realizacji Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. Asystent wspierał ich w nawiązywaniu kontaktów z MOPR, PUP i MPGN oraz pomagał wypełnić dokumenty. Warto podkreślić, że każda z nich zrobiła duży krok w osiągnięciu samodzielności – uzyskują własny dochód z pracy lub emerytury i przebywają w mieszkaniach wspieranych.

Na obszarze dzielnicy Warszawa-Praga pracownik koła TPBA wspierał i motywował 10 osób bezdomnych. Asystował 5 podopiecznym w kompletowaniu dokumentacji do wniosku o przyznanie lokalu socjalnego, pięciu pomógł uzyskać świadczenia emerytalne, zasiłki celowe i rentę inwalidzką, a jednego zachęcił do podjęcia terapii alkoholowej.

Metoda asystowania osobom bezdomnych pokaźnie rozwinęła się w Kole Jeleniogórskim. Asystent ściśle współpracował ze streetwokerami i nawiązał bliski kontakt z 27 osobami bezdomnymi. Natomiast umowę IPWzB zawarło aż 18 osób, które podjęły działania w celu wyjścia z bezdomności, w tym podjęcie legalnego zatrudnienia, rejestracji w PUP, uzyskanie dowodu osobistego, pozyskanie świadczeń i zasiłków socjalnych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Przeszkolony pracownik asystował w kontaktach z pracownikami socjalnymi, prawnikami, lekarzami, terapeutami, doradcami zawodowymi i innymi urzędnikami czy specjalistami.