Podsumowanie pracy Asystentów we wrześniu

Kilkudziesięciu pracowników kół Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Albert w ciągu ostatnich miesięcy poznało nową formę pomocy osobom bezdomnym – metodę asystowania. Asystowanie osobie bezdomnej opiera się na indywidualnym podejściu, towarzyszeniu i wspieraniu jej w osiągnięciu samodzielności życiowej. Po odbyciu cyklu szkoleń, pracownicy z zapałem zabrali się do pracy.

Pierwsze rozmowy, spotkania informacyjne w schroniskach pozwoliły wyłonić osoby zainteresowane metodą asystowania. Natomiast dokładne diagnozy położenia życiowego i przedstawienie szczegółowego programu zadań wytypowało osoby bezdomne rokujące największe widoki na wyjście z bezdomności.

Przed osobami bezdomnymi dużo pracy, ale ogromna szansa rozpocząć inne życie. Najpierw trzeba będzie zadbać o higienę osobistą, zdrowie, rozpocząć leczenie i terapię. Na pewno trudna będzie droga urzędowa w celu uzyskania świadczeń, dokumentów, czy pracy, a wypełnianie formularzy i pisanie podań może sprawiać kłopot. Ponownie nawiązywanie kontaktów społecznych może być niezręczne i drażliwe. Jednak na każdym etapie osobie bezdomnej będzie towarzyszył asystent, który będzie wspomagał i motywował do działań.

Koło Dębica wytypowało 10 osób bezdomnych do indywidualnej pracy z Asystentem. Uczestnicy zapoznawszy się z planem działań zorganizowali spotkanie integracyjne w najlepszej pizzerii w mieście. Następnie przystąpili do pracy: uczyli się prowadzić gospodarstwo domowe i zarządzać budżetem, pozyskiwali umiejętności kulinarne oraz nawiązywali kontakt z urzędnikami w sprawie uzyskania mieszkania, pracy czy świadczeń emerytalnych.

Siedem osób bezdomnych, przebywających w schroniskach TPBA w Łodzi, podjęło indywidualną współpracę z asystentem. Trzech panów rozpoczęło leczenie z alkoholizmu, jeden został objęty opieką lekarską, a dwóch – dietetyka. Wszyscy przygotowali CV i intensywnie zabrali się do poszukiwania pracy. Oczywiście poza obowiązkami uczestnicy programu uczyli się wspólnie organizować i spędzać czas wolny, uaktywniając swoje umiejętności i talenty.